1. Vask området grundig med Isopropanol hvor elementene skal festes (Isopropanol fås kjøpt bl.a. hos Jernia/Biltema)Ikke vask hele området med en gang, men en og en del etter hvert som du monterer. Dette er meget viktig ellers vil elementene kunne løsne.
  2. Mal må alltid benyttes ved montering av Taktila ledelinjer. Fest malen med gaffatape til underlaget for at den skal sitte korrekt.Ved oppmerkomhetsfelt (nederst i trapp) skal feltet være helt inntil første trappetrinn og i hele trappens bredde. Dybde på feltet skal være 60 cm. Foran heis skal oppmerksomhetsfelt være i hele heisdørens bredde og ha en dybde på 60 cm.Ved farefelt (øverst i trapp og runde elementer) skal feltet starte ett trappetrinns dybde fra første trappetrinn og i hele trappen bredde. Dybde på selve feltet skal være 60 cm.
  3. Ta av tapen på elementene og plasser elementene i malen.
  4. Løsne malen og fjern den fra gulvet.
  5. Tråkk godt oppå alle elementene etter montering for god vedheft.
  6. For at lime skal herde er det viktig å ikke belaste elementene (trallejekk e.l.) før det minst har gått 12 timer etter montering.

Se våre monteringsvideoer her: